تولیدی گان جراح سفارشی

گان نوعی لباس مخصوص پزشکان جراح و پرسنل فعال در اتاق عمل می باشد که در دو رنگ آبی یا سبزه به بازار عرضه شده است. گان جراحی در دو نوع یک بار مصرف و چند بار مصرف ... ادامه مطلب