فروش البسه پزشکی به صورت عمده

قیمت لباس یک بار مصرف بیمارستانی نسبت به نوع پارچه ومیزان پارچه ی استفاده شده و نوع برند تولیدی متفاوت است. عموما لباسهای یکبار مصرف غیر استریل در کارگاه های کو ... ادامه مطلب